Írások
Kötetek:
A nótárius és a nyolc pisztolygolyó (ifjúsági-történelmi regény)
Móra, 1987.
Tíz perc késés (szórakoztató regény)
Laude, 1989.
Generális a lõporos hordón (ifjúsági-történelmi regény)
Móra, 1992.
Csak a fejét! (Geoffrey R. Killery, szórakoztató regény)
Tertia, 1997.
Kafkológia (Esszé Franz Kafka állattörténeteirõl)
Criticai Lapok Könyvek No.1., 1997.
Utazás Emillel (regény)
Kávé kiadó, Cappuccino könyvek, 1998.
Prágai kóborló (esszék-novellák)
Kávé, 1999
Krakkói gyors
Kávé, 2001
A bölcsesség fekete itala
Kávé, 2001
Kafkománia
Criticai Lapok-könyvek № 3. 2004.
Elvtársalgó
Franz Kafka rejtőzködő filozófiája
Typotop, 2018
A kalózkirály jelzőtornya, avagy a Balaton nem az Óceán
Fekete Sas, 2018
Kötetben:
Roj Medvegyev: Hruscsov (versfordítások)
Laude, 1989.
66 híres regény (Szerb Antal: Utas és a holdvilág)
Móra, 1995.
ÉS antológia 95. (Rudolf császár kutyája)
Pesti Szalon, Élet és Irodalom 1995.
7x7 híres mai magyar regény (Márton László: Menedék)
Móra, 1997.
Az év novellája, Magyar Napló, 2005
A Vámkisasszony
Ságvári dosszié - A Legfelsőbb Bíróság a jogállam ellen?
Színmûvek:
Antiquar No.44.
Szombat, 1995. december
Egy váltócédula története Életképféle a Jókai házból) (dokumentumjáték)
Bemutató: 1997. május 2., Criticai Lapok est a Merlinben
Klapka-mars (dokumentumjáték)
Bemutató: 1998. május 8., Balatonfüred
Hol kizárnak, hol bezárnak (dokumentumjáték)
Bemutató: 1999. május 7. Balatonfüred
Ezüstlakodalom - Ne vígy a kísértésbe, mert ott találok maradni (dokumentumjáték)
Bemutató: 2000. május 19. Balatonfüred
Helikoni udvarház, avagy múzsai látomány Berzsenyi Dániel niklai udvarházában (dokumentumjáték)
Bemutató: Petõfi Irodalmi Múzeum, 2001. december 10.
Kafkománia – Irodában, Nyaralás – egyfelvonásosok
Criticai Lapok, 2003.
A vámkisasszony – monodráma
Ősbemutató: 2015. augusztus 2., Zsámbék
Tankönyvek és jegyzetek:
Önálló:
A közjog alapjai
Ú. M. K. – ZSKF, 2005
Prológus a XX. századi filozófiatörténethez I.
ZSKF, 2007
A közjog alapjai (második, bővített kiadás)
L'Harmattan – ZSKF, 2007
Prológus a társadalomfilozófiához
ZSKF, 2009
Bayer Judit - Kállai Gábor: Az emberi jogok alapjai
L'Harmattan – ZSKF, 2010
A közjog alapjai, alkotmány – alaptörvény
L'Harmattan – ZSKF, 2011
Részletek és fejezetek:
Tansegédlet a filozófia oktatáshoz
Szentendre, KLKF. 1986.
Szöveggyûjtemény és tansegédlet
Szentendre, KLKF. 1987.
Szöveggyûjtemény II.
Szentendre, KLKF. 1990.
Filozófiatörténet (részletek)
ZMKA, 1992.
Elõadások a filozófia XX. századi történetébõl
Szentendre, KLKF. 1993.
Katonai hivatás - tiszti értékrend
MH. Tanintézeti Fõnökség, 1992.
Filozófia jegyzet a katonai fõiskolák számára
MH. Tanintézeti Fõnökség, 1993.
A marxizmus filozófiai jellegzetességei és fõbb 20. századi irányzatai (társszerzõ)
ZMNE Filozófia és kultúrtörténet tanszék, 1999
Kritikai- és cselekvéselméletek a 20. században
ZMNE Filozófia és kultúrtörténet tanszék, 2000
Bevezetés az európai kultúra és bölcselet történetébe 1-2. (fejezetek)
ZMNE. Budapest, 2001
Filozófia- és kultúrtörténeti szöveggyûjtemény 1-2. (válogatás)
ZMNE. Budapest, 2002
Tanulmányok, esszék és recenziók:
Edmund Husserl
Filozófiai Figyelõ, 1984/1.
Az etika-oktatás lehetõségei
Katonai Fõiskolai Közlemények, KLKF, 1985/1.
Lukács György etikai fordulata
GATE, 1985.
Szegény Thalesz!
Kritika, 1985/2.
Hermokratikus hermeneutika
Kritika, 1985/7.
A morál érdeke, avagy az érdek morálja
Figyelõ, 1985. április 25.
Egy irodalmi törzshely Európában
Élet és Irodalom, 1986. október 16.
"Bevezetés a filozófiába" c. tantárgy dokumentumainak értéktartalmú elemzése
Társadalomtudományi Intézet, 1987.
A kém meg a vadkan
Kritika, 1987/6.
A világszellem lovaglása
Kritika, 1987/7.
A ló kérdez, és nem bukfencezik
Kritika, 1988/3.
Szorításban
Kritika, 1988/6.
A filozófia odvai (Franz Kafkáról)
Új Írás, 1988/1.
Az engedelmesség csapdái
IM. Módszertani füzetek, 1988/2.
Hol az alternatíva mostanában?
Új Fórum, 1990/1.
A baloldali értelmiség nyomorúsága
Politika, 1990/1.
Az idõ problémája az axiológikus etikában
Akadémiai közlemények, 183. ZMKA. 1991.
A kormány mindig igazat mond
Élet és Irodalom, 1991. augusztus 6.
Sam Small, a politológus
Élet és Irodalom, 1992. január 3.
Az Én Az-zá válása (Martin Buber: Én és Te)
Szombat, 1993/1.
Platon színháza
Criticai Lapok, 1993. 1. szám
"Katonai etika" c. könyvrõl
Új Honvédségi Szemle, 1994/1.
Bölcselõk és bölcseletek
Criticai Lapok, 1994. 2. szám
Az utolsó jelentés (Franz Kafkáról)
Szombat, 1994. december
Virulens-e az oroszlán?
Eszmélet, 1995. 26. szám
Ellenzék nélküli társadalom
Filmkultúra, 1995. október
A szabadsághiány kicsi körei
Criticai Lapok, 1996. július-augusztus
A monetarista utópia vége felé
Criticai Lapok, 1996. október
A divatfilozófia mint konferenciamûfaj
Criticai Lapok, 1998. január
Spinoza, a pókok és egyebek
Criticai Lapok, 1998. November
Hadsereg és/vagy honvédelem
Eszmélet, 40. (krg.) 1998.
Kritika két hangra, (Takáts Gyula kötetérõl)
Bartók rádió, 2001.03.01
Nyarótlanítás – a vagy az uraság nyaralni vágy
Egyenlítõ, 2003/3
Jogerejû hipokrízis
Egyenlítõ, 2003/5
Posztmodern szoc(dem)reál
Egyenlítõ, 2004/2
Tézisek egy Marxról szóló cikkhez
Egyenlítõ, 2004/3
Reflexiók a 3. Európai Szociális Fórumról
Baloldali hipochondria
A represszív egység
Élet és Irodalom 2010.július 2.
Válság és filozófia: olvassuk-e újra Marxot
Erdélyi Múzeum 2012. 74. Kötet. 1. Füzet
Szakszervezetlenség
Egyenlítõ, 2011/10
Szellemi éhséglázadás, avagy lázadni gyönyörű
Egyenlítõ, 2011/11
Minerva melankonikus baglya
Egyenlítõ, 2012.01.
PÁRTÜDVTÖRTÉNET – RÖVID TANFOLYAM
Élet és Irodalom, LVII. évfolyam, 35. szám, 2013. augusztus 30.
A RENDSZERVÁLTÁS DIADALA
Élet és Irodalom, LVIII. évfolyam, 27. szám, 2014. július 4.
A RENDSZERVÁLTÁS BRUMAIRE 18-ÁJA
Élet és Irodalom, LX. évfolyam, 7. szám, 2016. február 19.
Gyerekekkel szemben nincs osztályharc: a bolsevizmus etikai problémája
Bevezetés a prolitológiába
Élet és Irodalom, LXII. évfolyam, 31. szám, 2018. augusztus 3.
A Facebook mint köznapiság
Symbolon, XX. évfolyam, 1. szám, 2020. október 15.
 
Pulikutya pufidzsekiben
Élet és Irodalom, LXV. évfolyam, 20. szám, 2021. május 21.
Igaz és hamis az új médiában
Symbolon, XXII. évfolyam, 2. szám, 2021. december 15.
Irodalmi publikációk
Grönlandi episztola (Sören Kierkegaardról)
Új Írás, 1989/2.
Roj Medvegyev: Hruscsov (versfordítások)
Laude, 1989.
Magányos úr a kávéházban
Élet és Irodalom, 1989. szeptember 8.
Kup Luang-ce bölcsessége
Élet és Irodalom, 1990. november 23.
Innen és túl
Élet és Irodalom, 1991. szeptember 13.
Pipásoknak való ismeretelmélet
Mozgó Világ, 1992/2.
Kaffee zur Zeit
Playboy, 1992/7.
A semmi erotikája
Élet és Irodalom, 1992. szeptember 25.
Elõcsarnok
Criticai Lapok, 1992. 1. szám
Színház után a "Mondain" caféban találkozunk
Criticai Lapok, 1993. 4. szám
Színmû egy jelenetben
Criticai Lapok, 1993. 6. szám
Kafkalandi Shakespeare-premier
Criticai Lapok, 1993. 7-8. szám
Tettrekészség ellen való orvosság
Magyar Napló, 1993. november 26.
Kis kávéházi idill
Magyar Napló, 1994. április 29.
A második alabárdos, ha lehetnénk
Criticai Lapok, 1994. 9. szám
Realista történet
Élet és Irodalom, 1995. február 17.
Profanizáció
Szombat, 1995. március
Vigaszpályadíj
Criticai Lapok, 1995. 3. szám
A racionális értelmezés kérdéséhez
Élet és Irodalom, 1995. március 31.
Aranyhal
Élet és Irodalom, 1995. július 21.
Shakespeare, mint Shakespeare színész
Criticai Lapok, 1995. 7-8. szám
Rudolf császár kutyája
Élet és Irodalom, 1995. augusztus 18.
A bolygó hollandi fedélzetén
Ezredvég, 1995. december
A hajós
Élet és Irodalom, 1996. április 26.
Háromszög
Élet és Irodalom, 1996. augusztus 23.
Klamm úr szívfacsaró panasza
Szombat, 1996. szeptember
A remete
Élet és Irodalom, 1996. december 6.
Vágyakozás a régi Prágába
Élet és Irodalom, 1997. május 30.
Az õrgróf
Élet és Irodalom, 1997. augusztus 22.
66 híres regény (Szerb Antal: Utas és a holdvilág)
Móra, 1995.
ÉS antológia 95. (Rudolf császár kutyája)
Pesti Szalon, Élet és Irodalom 1995.
7x7 híres mai magyar regény (Márton László: Menedék)
Móra, 1997.
Bertolt Kafka
Criticai Lapok, 1998. február
A történelem jeles napjai
Criticai Lapok, 1998. március-április
Kalandvágyakozás
Élet és Irodalom, 1998. Október 2.
Klapka mars
Új Horizont, 2000. 3.
A vámkisasszony
Somogy, 2004. július
Ötvenhárom éve a magasparton
A naszódi suszter kalapácsa
Népszabadság, 2014. február 13.
Járványközi kávéfoltok
Publicisztika:
Alternatív csoportok ellenkongresszusa (összeállítás)
Kritika, 1988/3.
Pénzügyminiszteri matematika
Új Fórum, 1989/12.
Beszélgetés Ajit Szinghel (interjú)
Új Fórum, 1989/17.
Sztálinizmus és kapitalizmus jegyesek (interjú, Krausz Tamás)
Kritika, 1990/4.
Tekintetes Európa kisasszony
Képes hét, 1990/20.
Indiánok is lehetnénk
Vasárnapi Hírek, 1990/51.
A baloldali értelmiség nyomorúsága (K. Ritter Gábor)
Politika, 1990/1.
Nyugton a téntásüveg
Vasárnapi Hírek, 1991/1.
Éhségfal - a szegénység nem szégyen, de büntetendõ
Vasárnapi Hírek, 1991/4.
Those were the Days (sorozat), a Gazdasági bûnözés története Magyarországon
Invest in Hungary 1991/1. 1991/2. 1991/3-4. 1991/5. 1991/6. 1992/1. 1992/2-3.
Trust ... but Check (interjú, Dormán Tivadar)
Invest in Hungary, 1992/4.
The Maffia goes Capitalist (interjú, Tonhauser László)
Invest in Hungary, 1992/5.
Too good or too bad, bussines is suspect (interjú, Arnold Mihály)
Invest in Hungary, 1993/22-23.
The Sport of the King and of the Pawn (interjú, Monostori Lászlóné)
Invest in Hungary, 1993/24.
On the Trail of cannabis
Invest in Hungary, 1993/25.
AIDS - Hungary must heed warning
Invest in Hungary, 1993/25.
The church, the state and the economy
Invest in Hungary, 1993/26.
Leltár Mária Terézia kínzókamrájában
Új Hölgyfutár, 990/91 szökõszám
Örök lánc
Vasárnapi Hírek, 1991/30.
Legitimáció
Vasárnapi Hírek, 1991/32.
Megrontott választók
Vasárnapi Hírek, 1991/36.
A kegyelmes úr titkára
Vasárnapi Hírek, 1993/3.
Ferenc József szívjósága
Vasárnapi Hírek, 1993/38.
Önkontrollok és demokráciák
Magyar Nemzet, 1995. V I. 10.
A baseballütõ haszna
Magyar Hírlap, 1996. június 29.
A magánosított állam
Magyar Hírlap, 1996. augusztus 23.
A magyar glóbusz szemhatára
Magyar Hírlap, 1996. október 18.
Kis Testvér figyel, és tartja a markát
Magyar Hírlap, 1997. május 17.
A szellemi monopólium gyára
Magyar Hírlap, 1997. július 26.
A szabadidõ szûkített újratermelése
Magyar Hírlap, 1997. szeptember 5.
A baloldaliság érdes melankóliája
Magyar Hírlap, 1997. szeptember 22.
Egy majdnem fontos vita
Magyar Hírlap, 1997. október 24.
Másodközlés: Tallózó, 1997. október 30. 44. szám
A kenyér vajas fele
Magyar Hírlap, 1997. november 25.
Konzervativizmus - régen és ma
Magyar Hírlap, 1997. december 29.
Szakértõk és törvényhozók
Magyar Hírlap, 1998. január 31.
Bûnözés: egy speciális üzletág
Magyar Hírlap, 1998. február 17.
Emberkérdés Magyarországon
Magyar Hírlap, 1998. február 21.
Magánpolgári közvélemény
Magyar Hírlap, 1998. április 8.
Monetarista úton, útfélén
Magyar Hírlap, 1998. május 13.
Harmadik változat az ismert gárdából
Magyar Hírlap, 1998. Július 3.
És mi lesz a holdudvarral?
Magyar Hírlap, 1998. Szeptember 3.
A lehetõ kormányok legjobbika
Magyar Hírlap, 1998. Október 29.
Tál mellõl a tálért
Magyar Hírlap, 1999. Február 8.
A házassági jog módosításáról és védelmérõl
Népszabadság, 1999. Július 30.
MIÉP-lokál
Népszabadság, 2000. Október 30.
Konzervatív üdvtörténet
Hetek, 2000. November 25.
Globális demonstrációk
Népszabadság, 2000. December 20.
Alattvalói nevelés
Hetek, 2001. Január 27.
Mese a gondolatszabadságról
Magyar Hírlap, 2001. Március 9.
A víz megkorbácsolása
Magyar Hírlap, 2001. Március 29.
Viva Zapata!
Népszabadság, 2001. Április 11.
Itt volt május elseje
Magyar Hírlap, 2001. 05. 10.
Szabolcska-kormány
Magyar Hírlap, 2001-06-22
Ördög a falon
Hetek, 2001. június 30.
Szabaddá tett butaság
Magyar Hírlap, 2001. július 27.
Radikális alkalmazkodás
2001. október 26.
E hivatal olyan, mint a temetõ – a bürokrácia diszkrét bája
Hetek, 2002. január 11.
A jövõ el van kezdve
Magyar Hírlap, 2002. január 11.
Elszemtelenedés ellen való orvosság
Magyar Hírlap, 2002. május 9.
Még, még, még és még
Népszabadság, 2003. január 8.
No pasaran!
Népszabadság, 2003. április 2.
Békejelek a hadak útjában
Publicisztika Magyar Hírlap, 2004. április 8.
Ó, a Balaton, jogállami nyarakon
Népszabadság, 2005. április 21.
A mi burzsujunk
Népszabadság, 2005 június 28.
A jogállamiság kétszeres mártírja
Népszava, 2006. március 8.
Április 4. morális érvényessége
Népszava, 2006. április 4.
NOL - Népszabadság Online, 2006. április 14.
Népszabadság, 2006. augusztus 17.
Népszava, 2009. december 23.
Népszabadság, 2010. február 9.
Jogállamtól az alaptörvényig
Erdélyi Riport, 2011./18.
Egyéb publikációs tevékenység:
A Criticai Lapok, szerkesztõ 1992-tõl
Eszmélet, szerkesztõ (2000-tõl)
Csak a kritikai kiadásba:
Strech
Kiskegyed, 1992/14.
Kombiné
Kiskegyed, 1992/25.
Fûzõ
Kiskegyed, 1993/3.
Harisnyanadrág
Kiskegyed, 1993/9.
Nincs mit
ÉS, szeptember 20.